Welkom op de site van de Edwin Meyer Foundation

Edwin is op 14 juli 2006 op 45-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Op 25 september 2014 is de Stichting Edwin Meyer Foundation opgericht. De Stichting heeft ten doel het verzamelen van gelden en andere middelen ten behoeve van instellingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar (de bestrijding van en) behandeling van kanker en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten zoals benefietdagen;
  • publiciteit via media.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Lees hier de volledige statuten.

Giften kunnen gestort worden op NL77 INGB 0006 6158 77 t.n.v. Stichting Edwin Meyer Foundation.

Logo Edwin Meyer Foundation